قوز قرنیه

قوز قرنیه

ما از طریق قرنیه جهان را میبینیم. قرنیه مرکزی شفاف و خارجی در چشم است. در حالت طبیعی قرنیه گنبدی شکل میباشد اگرچه برخی اوقات ساختار قرنیه به حد کافی مقاوم نیست و سبب گرد شدن و خم شدن و تغییر شکل قرنیه میگردد. تحدب و گردی قرنیه همچون مخروط به بیرون متمایل میشود. این حالت را قوز قرنیه یا کراتکونوس می نامند. 

درمان قوز قرنیه

در ابتدا با عینک درمان میشود اگر استفاده از عینک بینایی کافی را فراهم نکند از لنز استفاده میشود. در موارد خفیف عینک بخوبی میتواند مشکل کم بینایی فرد را درمان کند. در نهایت احتمالا استفاده از لنز و سایر روشهای درمانی برای محکم کردن وبهبود قرنیه و بینایی توصیه میشود. 

درمانی که به روش کلاژن قرنیه شناخته شده است برای جلوگیری از بیماری موثر خواهد بود. حلقه های کاشتی زیر سطح قرنیه برای کاهش شکل مخروطی و بهبود بینایی چشم توصیه میشود. اگر استفاده از عینک و لنز برای مدتی طولانی ثبات و کیفیتی خوب در روند بیماری نداشته باشد پیوند قرنیه انجام میشود. این پیوند شامل برداشتن مرکز قرنیه و جایگذاری قرنیه اهدایی که در آن محل جفت شده باشد خواهد بود. 

ثبت درخواست
ارسال پیام