آستیگماتیسم

آستیگماتیسم

آستیگماتیسم از جمله بیماری های شایع در چشم است که سبب تاری و اختلال بینایی میگردد. هرگاه قرنیه یا لنز بطور کامل شکل منحنی نداشته باشد فرد مبتلا به آستیگماتیم شده است. بسیاری از افراد که از عینک استفاده میکنند مبتلا به آستیگماتیم میشوند. آستیگماتیسم به گروهی از بیماری های چشمی که تجت عنوان عیوب انکساری شناخته میشود قرارمیگرند. سایر عیوب انکساری چشم عبارتند از نزدیک بینی و یا دوربینی چشم. اگر چشم شما آستیگماتیسم باشد احتمال زیاد به یکی از این بیماری ها مبتلا خواهید بود. درمان آستیگماتیم تنها با استفاده از عینک و یا لنز میباشد. 

ثبت درخواست
ارسال پیام