کشیدن گردن

کشیدن گردن

گردن از اولین نواحی است که نشانه های سن را به دلیل در معرض دید بودن نشان میدهد به همین خاطر بیماران از آن ناراضی و ناراحت هستند. هر تغییری در گردن معمولا ترکیبی از چربیُ چین و چروک ها ی پوست های اضافی و شل شدن ماهیچه را دخیل میکند. مداخله جراحی نیازمند یک سری بررسی های دقیق پس از عمل از هرکدام از این عناصر است و بسته به نتایج بدست آمده بهترین روش جراحی را انتخاب خواهد شد.

ثبت درخواست
ارسال پیام