لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز

لیزر لیپولیز به خودی خود و به تنهایی در برداشتن چربی ها موثر است. اگرچه یکپارچگی و ترکیب لیزر لیپولیز با لیپوساکشن به روش کلاسیک معمولا نتایج بهتری برای تنگ کردن و کوچک کردن پوست شکم را دربردارد. مطالعات بسیاری بر روی لیزر لیپولیز انجام شده است که این روش را ایمن و موثر معرفی میکنند به خصوص که برای نواحی کوچک بدن انجام شود زیرا این درمان بصورت سرپایی انجام شود به بهبود بیماران بسیار سریع کمک میکند.

ثبت درخواست
ارسال پیام