کشیدن صورت

کشیدن صورت

پوست صورت در معرض تمامی عناصر مضر محیط زیست می باشد از همین رو این پوست سریعتر پیدا میشود در حالیکه سایر بخشهای بدن بوسیله لباس پوشیده میشود ولی تنها پوست صورت است که در معرض دید قرار دارد و بنابراین نسبت به تغییرات اثرگذار در پوست صورت حساس تر هستیم. نشانه های اولیه بالارفتن سن اول در کاهش چسبندگی پوست و شل شدن ماهیچه های صورت نمایان میشود. پیدا شدن خطوط نازک که بر روی چروک شدن طبیعی پوست و تغییراتی در صورت رخ میدهد. کشیدن صورت فرآیند موفقیت آمیزی است که برای رفع این تغییرات در حال بکار میرود و تاثیر جوانسازی پیش از 5 سال را به همراه دارد.

ثبت درخواست
ارسال پیام