شکاف کام

شکاف کام (لب شکری)

شکاف کام و لب از شایع ترین مشکلات و ناهنجاری های مادرزادی است که در صورت به وجود می آید. وقتیکه بچه ایی با مشکل شکاف کام (لب شکری) به دنیا می آید هم از لحاظ مسائل زیبا شناسی و هم عملکردی خصوصا در صحبت کردن در جامعه تحت تاثیر قرار میگیرد. امروزه جراحی های شکاف کام و لب با موفقیت انجام میشود که در انتها هیچ تفاوتی با افراد سالم و عادی ندارند.

ثبت درخواست
ارسال پیام