سرطان مجرای صفرا

سرطان مجرای صفراوی (کلانژیوکارسینوم)

سرطان مجرا صفراوی (کلانژیوکارسینوم) یکی از انواع سرطان های نادر میباشد که معمولا افراد بالای 65 به آن مبتلا میشوند. مجرای صفراوی لوله های کوچکی هستند که به کبد و روده کوچک متصل میباشند. آنها به مایعاتی که تحت عنوان صفرا نامیده شده اند اجازه انتقال از کبد را از طریق پانکراس به روده جاییکه سبب هضم بهتر غذا میشود را میدهد. این نوع سرطان ممکن است قسمتی از این مجاری تحت تاثیر قرار دهد. اگر این سرطان در مراحل اولیه و زود هنگام تشخیص داده شود میتواند درمان گردد ولی معمولا تا آخرین سطح از بیماری قابل برداشتن نیست حتی اگر درمان آن امکانپذیر نباشد.

از جمله اصلی ترین روشهای درمانی آن عبارتند از:

ثبت درخواست
ارسال پیام