کاردیولوژی تهاجمی

کاردیولوژی تهاجمی شاخه ایی از قلب و عروق است که بطور اخص با درمان های مبتنی بر کاتر برای بیماریهای ساختاری قلب در ارتباط است. اصلی ترین مزیت های استفاده از رویکرد کاردیولوژی تهاجمی و یا رادیولوژی عبارتند از اجتناب از اسکارها، درد و بهبود طولانی مدت پس از جراحی. علاوه بر این درحال حاضر فرآیند کاردیولوژی تهاجمی در آنژیوپلاستی اولیه دارای استاندارد طلایی مراقبت از انفارکتوس حاد میوکاردیال است.

ثبت درخواست
ارسال پیام