بالن والولوپلاستی

بالن والولوپلاستی

بالن والولوپلاستی که به نامهای والوتومی و یا والولوتومی نیز شناخته شده اند فرآیندی است که دریچه بسته یا باریک شده قلب را باز و گشاد میکند. نتیجه و علت این باریک شدن دریچه آئورت همان تنگی مجرای دریچه است. بالن والولوپلاستی در حالت های کلی و عمومی روش درمانی موثر و مفیدی برای درمان دریچه آئورت گروههای سنی کودکان، نوجوانان و جوانان هستند ولی در بزرگسالان با محدودیتهایی روبه رو است و تاثیر کمتری دارد. بدین ترتیب که اگر این عمل بر روی بزرگسالان انجام شود تنگی دریچه مجددا پس از 6 تا 12 ماه پس از جراحی برمیگردد.

ثبت درخواست
ارسال پیام