باطری قلب

باطری قلب

AICD یا ICD وسیله ایی است ثابت و دائمی که توسط یک سیم وارد بطن راست بیمار میشود و ضربان و ریتم قلب را کنترل میکند. این وسیله شبیه مخزن یا جعبه ضربان ساز است که در بدن کاشته میشود و موتور آن بر روی ناحیه ی بالای قفسه سینه تعبیه میگردد و سپس دسترسی های وریدی بواسطه رگ subclavian است. درمان های صورت گرفته در فرم های آنتی تاکی کاردیا (ATP) و یا شوک ها انجام میشود که سبب تبدیل ریتم سینوسی ناشی از حفظ و ثبات تاکی کاردیا بطنی یا فیبرلاسیون بطنی میشود که هر دو اینها از جمله تهدید کننده های ریتم و ضربان قلب هستند.

پزشکان پیشنهادی
مهرداد پایا
پرویز حمیدی
مراکز پیشنهادی
ثبت درخواست
ارسال پیام