ختنه

ختنه

ختنه عبارت است یک عمل جراحی برای برداشتن پوست اضافی بر قسمت جلویی آلت تناسلی مردان. این جراحی یک عمل از زمان باستان است که ریشه در ادیان دارد. امروزه بسیاری از والدین فرزند پسر خود را به دلایل مذهبی و یا سایر دلایل ختنه میکنند. عمل ختنه معمولا در طول 48 ساعت پس از تولد بوسیله یک منخصص اطفال در بیمارستان و یا دین یهودیت 18 روز پس از تولد فرزند پسر انجام خواهد شد. از مزایای بارز این عمل کاهش چهار تا 10 درصدی خظر ابتلا به  سرطان آلت تناسلی در مردان است. اگرچه این سرطان بسیار نادر است. و سایر دلایل شامل کاهش انتقال بیماری های جنسی مثل سفلیس و ایدز میباشد. 

ثبت درخواست
ارسال پیام