کولسیستکتومی

کولسیستکتومی

کوله سیستکتومی عمل جراحی برای برداشتن کیسه صفرا است.کیسه صفرا عضوی گلابی شکل درست زیر کبد در سمت راست بالای شکم است . در این کیسه ، صفرا(مایع هضمی که توسط کبد تولید می شود) ذخیره و جمع آوری می شود.
کوله سیستکتومی زمانی که شما درد ناشی از سنگ کیسه صفرا که انسداد ایجاد کرده است را داشته باشید، لازم است. برداشتن کیسه صفرا یک جراحی رایج است و عوارض کمی دارد . در بیشتر موارد شما می توانید همان روز که کیسه صفرا را برداشته اید، به خانه بروید. جراحی برداشتن کیسه صفرا ،اغلب با قرار دادن یک دوربین فیلم برداری کوچک و ابزار مخصوص جراحی از طریق چهار برش کوچک به داخل شکم انجام می شود تا داخل شکم دیده شود و کیسه صفرا برداشته شود.پزشکان به این روش لاپاروسکوپی می گویند.
در برخی موارد ممکن است یک برش بزرگ داده شود تا کیسه صفرا برداشته شود که به آن” برداشتن کیسه صفرای باز” می گویند .

پزشک ممکن است کوله سیستکتومی را توصیه کند در صورتی که :
1) سنگهای متعدد در کیسه صفرا وجود داشته باشد. (کوله لیتیاسیس)
2) سنگ در مجرای صفرا باشد.
3)التهاب کیسه صفرا (کوله سیستیت)
4)التهاب لوزالمعده (پانکراتیت)
خطرات احتمالی
عوارض برداشتن کیسه صفرا :
1. نشت صفرا
2. خونریزی
3. لخته شدن خون
4. مرگ
5. مشکلات قلبی
6. عفونت
7. صدمه به ساختمان مجرای صفراوی،کبد ،روده کوچک
8. پانکراتیت
9. ذات الریه

ثبت درخواست
ارسال پیام