جراحی میکرولارنژیل

جراحی میکرولارنژیل

نارسایی و اختلالات صوتی مسئله ایی موردی است که میتواند از طریق جراحی میکرو لارنژیل درمان و اصلاح شود. روش های کم تهاجمی، جراحی میکرولارنژیل فرآیندی است که به اصلاح اختلالات صوتی و یا مشکلات حنجره ایی کمک میکند. همانطور که از اسم این عمل مشخص است جراحی لارنژیل به درمان حنجره ئ یا تارهای صوتی مربوط میشود و خروج ناخواسته و غیر طبیعی تارهای صوتی را شامل میشود. جراحی میکرولارنژیل نوعی درمان مینور و جزیی است که با استفاده از اندوسکوپ درون ناحیه تارهای صوتی از طریق دهان وارد شده است کمک میکند.

جراحی میکرولارنژیل به عنوان یک تکنیک جراحی کم تهاجمی شناخته شده است. 

ثبت درخواست
ارسال پیام