مرینگوپلاستی

مرینگوپلاستی

مرینگوپلاستی فرآیند جراحی غشای (پرده) صماخ گوش است. این عمل بواسطه برشی کوچک از طریق چاقوی جراحی درون لایه های پرده گوش انجام میشود. این عمل جراحی دسترسی اجازه مستقیم به فضای گوش میانی را میدهد و نیز اجازه خروج مایعات گوش میانی را نیز میدهد. 

ثبت درخواست
ارسال پیام