تومور مهره ایی ستون فقرات

تومور مهره ایی ستون فقرات

تومور نخاعی بافتی است که در داخل کانال نخاعی یا درون استخوان ستون فقرات ایجاد می شود. این تومور ممکن است سرطانی یا غیر سرطانی باشد. اما توموری که روی استخوان ها یا مهره های ستون فقرات تاثیر می گذارند، تومور مهره ای نامیده می شوند. تومورهای ستون فقرات که از طناب نخاعی شروع می شوند، تومورهای نخاعی نامیده می شوند. 

تومورهایی که بر روی مهره ها اثر می گذارند، اغلب از گسترش سرطان در مناطق دیگر بدن ناشی می شوند (متاستاز می شوند). اما برخی از انواع تومورها نیز از درون استخوان ستون فقرات شروع می شوند. این تومورها عبارتند از:

تومور مهره و یا رشد بافت از هر نوع می تواند بر روی سیستم عصبی تاثیر بگذارد و سبب اختلال در عملکرد عصبی با فشار آوردن بر روی نخاع و یا ریشه های عصبی ستون فقرات که در نزدیکی تومور وجود دارند، شود. همانطور که این تومورها در داخل استخوان رشد می کنند، ممکن است باعث درد، شکستگی های مهره ای یا بی ثباتی در ستون فقرات شوند.

تومورهای مهره ای که در ستون فقرات ایجاد می شوند بسیار نادر هستند و دقیق مشخص نیست که چرا آن ها در بدن ایجاد می شوند. کارشناسان معتقدند که ژن های معیوب نقش مهمی در ایجاد این تومورها دارند. اما معمولا معلوم نیست که آیا چنین نقص های ژنتیکی به ارث برده می شوند یا به طور خود به خود یا به وسیله عوامل محیطی مانند قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی خاص ایجاد می شوند.

بیشتر تومورهای مهره ای از سایر تومورهای سرطانی که از جاهای دیگر بدن پخش شده اند، ناشی می شوند. هر گونه سرطان در اندام های دیگر بدن می تواند به ستون فقرات سرایت کند. اما سرطان های ارگان های مجاور مانند پستان، ریه و پروستات نسبت به سایر سرطان ها بیشتر احتمال دارد که به ستون فقرات و همچنین سرطان های استخوان مانند مولتیپل میلوما تبدیل شوند.

تومورهای مهره ای همچنین در افراد مبتلا به سابقه انواع سرطان شایع تر است. در حالت ایده آل، هدف از درمان تومور مهره ای از بین بردن کامل تومور است. اما این هدف ممکن است با خطر آسیب دائمی به نخاع یا اعصاب اطراف آن پیچیده شود. پزشکان همچنین باید به سن، سلامت عمومی، نوع تومور و اینکه آیا تومور اولیه است یا از قسمت های دیگر بدن به ستون فقرات گسترش یافته است، توجه داشته باشند.

درمان ها شامل 

 

ثبت درخواست
ارسال پیام