کشش ستون فقرات

کشش ستون فقرات

کشش یا ترکشن عبارت است از اعمال یک نیروی مکانیکی روی بدن یا تلاش برای جداسازی سطوح مفصلی و کشش بافت نرم اطراف مفصل.
انواع کشش ستون فقرات را می توان کشش دستی (Manual Traction) و کشش مکانیکی (Mechanical Traction) تقسیم نمود.

در کشش دستی اعمال نیروی کشش توسط تراپیست در جهت جدا سازی سطوح مفصلی است. این تکنیک را می توان در مورد ستون فقرات و دیگر مفاصل از جمله مفاصل محیطی بکار برد. در کشش ستون فقرات میزان نیرو محدود به قدرت تراپیست است و اندازه گیری آن ممکن نیست.

در کشش یا تراکشن مکانیکی اعمال نیرو توسط تجهیزات الکترومکانیکی اعمال می شود و میزان، جهت و زاویۀ کشش قابل اندازه گیری است. این نوع کشش بسته به زمان اعمال نیرو به انواع ثابت Static ، متناوب intermittent و متوازن Harmonic تقسیم می شود.

ثرات کشش

  1. تأثیر بر دیسک بین مهره ای
  2. کاهش فشار داخل دیسک
  3. تأثیر برروی حرکت ستون فقرات
  4. تأثیر بر استخوان
  5. تأثیر بر مفاصل Facet
  6. تأثیر روی عضلات

 

ثبت درخواست
ارسال پیام