جراحی آنتی رفلاکس

جراحی آنتی رفلاکس

آنتی رفلاکس درمانی است باری اسید رفلاکس که نیز با نام GERD (بازگشت اسید به مری) شناخته میشود. GERD شرایطی است که در آنها غذا یا اسید معده از معده به سمت مری برمیگردد. غالبا رفلاکس زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه های مری به حد کافی محکم نیستند. از نشانه های رفلاکس شامل سوزش در معده می باشد که ممکن است این سوزش را در گلو یا سینه نیز احساس شود. 

درمان لاپراسکوپیک

جراح 3 تا 5 سوراخ کوچک در شکم میزند. لوله ایی باریک با دوربینی بسیار کوچک از طریق این سوراخ ها وارد بدن میشود. 

دستگاه لاپراسکوپ به یک مانیتور در اتاق جراحی وصل میباشد. 

جراح در عین حالی که تصاویر ویدئویی را دارد درمان را انجام میدهد. 

ثبت درخواست
ارسال پیام