ترشیاسیز

ترشیاسیز

ترشیاسیز از انواع رایج ناهنجاری پلک است که مژه ها درون چشم رشد میکنند. درمان این بیماری از ظریق برداشتن فیلکول مژه یا معکوس کردن رشد مژه و یا هردو انجام میشود. اگر ترشیاسیز به یک مژه محدود باشد یا تعداد کمی از مژه ها پزشک میتواند به راحتی مشکل را حل کند و هرگاه این بیماری زودتر تشخیص داده شود شانس بیشتری برای برگرداندن مژه و رشد در مسیر صحیح وجود خواهد داشت. از طریق الکترولیز بصورت موقتی مژه را برداشته و اگر الکترولیز موفقیت آمیز باشد اینکار را ادامه میدهند. 

در روش کرایو مژه ها و فولیکول ها بوسیله فریز کردن برداشته میشود. کرایو روشی موثر است ولی عوارض متعددی دارد. 

ثبت درخواست
ارسال پیام